English Vietnamese - Tiếng Anh Tiếng Việt
 


VietDicts.comNgẫu nhiên từ


Mới nhất tìm kiếm

màu trắng, altar, loa, ngơ ngác, nghệch mặt, tẽn tò, dazed, moxa, Server, tomb, bang giao, Lính, compassion, runtime, scandalous, notorious, sensibility, sense, Discolouration, Areas,